Procesoptimalisatie

Hoe komt het toch dat u na de aanschaf van een nieuw HR- en/of salarispakket het gevoel krijgt dat er ten opzichte van het oude pakket niet veel is verandert? Omdat in de praktijk vaak vastgehouden wordt aan het bestaande werkproces, terwijl het nieuwe pakket een andere aanpak en werkwijze vereist voor een meer optimaal proces.

STAPP HR | Payroll | Arbeidsrecht bekijkt uw gehele werkproces en zorgt ervoor dat u echt efficiënt gaat werken met uw pakket.

Ook als u overweegt om een ander pakket aan te schaffen voorzien wij u graag van advies. Niet altijd is het nodig om een overstap te maken. Vaak kan binnen de kaders van het pakket een efficiency slag gemaakt worden om zo toch nog verder te kunnen. Wij begeleiden u graag bij een procesherinrichting.

Salaris Proces Scan

Analyse, documentatie en optimalisatie van uw HR- en salaris processen en systemen zijn erg belangrijk. Organisaties die deze processen onder controle hebben, kunnen sneller inspelen op wijzigende maatschappelijke omstandigheden of op veranderingen in de wetgeving. De salaris afdeling en HRM/P&O heeft steeds meer veeleisende ‘klanten’, die een snelle, kwalitatieve en correcte dienstverlening verwachten. Vaak is de laatste schakel in de ketting de loon- en pensioenaangifte. Als de loon- en pensioenaangifte fouten bevat zijn de gevolgen soms niet te overzien. Immers, een onbedoeld foutje in de keten is snel gemaakt maar wordt vaak pas laat ontdekt.

In de Salaris Proces Scan scannen wij in hoeverre uw salarisverwerkingsproces voldoet aan de eisen van bestaande en nieuwe wetgeving. Wij scannen het totale salarisproces, loonaangifte en pensioenaangifte. Ook kijken wij naar de individualisering van de arbeidsvoorwaarden. Wij sporen de knelpunten op en kijken meteen welke optimalisaties we kunnen doorvoeren.

Wij kijken op een analytische manier naar uw dagelijkse verwerking van informatie van HR tot salarisverwerking.